Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.03.2022 р. Припинено повноваження Голова Правління Пиріг Роман Васильович    
Зміст інформації:
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів АТ «Кохавинська паперова фабрика» від 24 березня 2022 року ( Протокол № 30 від 24.03.2022 р.) посадова особа голова Правління Пиріг Роман Васильович припиняє повноваження на посаді 24.03.2022 р. у зв’язку із закінченням строку повноважень; володіє 2400 акціями, що складає 0,08 % статутного капіталу емітента; на посаді особа перебувала 5 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.
24.03.2022 р. Припинено повноваження Член Правління Чеботарьов Роман Іванович    
Зміст інформації:
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів АТ «Кохавинська паперова фабрика» від 24 березня 2022 року ( Протокол № 30 від 24.03.2022 р.) посадова особа член Правління Чеботарьов Роман Іванович припиняє повноваження на посаді 24.03.2022 р. у зв’язку із закінченням строку повноважень; акціями Товариства не володіє; на посаді особа перебувала 5 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.
24.03.2022 р. Припинено повноваження Член Правління Костур Орест Миколайович    
Зміст інформації:
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів АТ «Кохавинська паперова фабрика» від 24 березня 2022 року ( Протокол № 30 від 24.03.2022 р.) посадова особа член Правління Костур Орест Миколайович припиняє повноваження на посаді 24.03.2022 р. у зв’язку із закінченням строку повноважень; акціями Товариства не володіє; на посаді особа перебувала 5 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.
24.03.2022 р. Припинено повноваження Член Правління Медвідь Тарас Орестович    
Зміст інформації:
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів АТ «Кохавинська паперова фабрика» від 24 березня 2022 року ( Протокол № 30 від 24.03.2022 р.) посадова особа член Правління Костур Орест Миколайович припиняє повноваження на посаді 24.03.2022 р. у зв’язку із закінченням строку повноважень; акціями Товариства не володіє; на посаді особа перебувала 5 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.
24.03.2022 р. Припинено повноваження Член Правління Лесюк Іванна Михайлівна    
Зміст інформації:
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів АТ «Кохавинська паперова фабрика» від 24 березня 2022 року ( Протокол № 30 від 24.03.2022 р.) посадова особа член Правління Лесюк Іванна Михайлівна припиняє повноваження на посаді 24.03.2022 р. у зв’язку із закінченням строку повноважень; акціями Товариства не володіє; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.
24.03.2022 р. Припинено повноваження Голова Правління Пиріг Роман Васильович    
Зміст інформації:
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів АТ «Кохавинська паперова фабрика» від 24 березня 2022 року ( Протокол № 30 від 24.04.2022 р.) посадова особа голова Правління Пиріг Роман Васильович обрана на посаду 24.03.2022 р. строком на 5 років ; володіє 2400 акціями, що складає 0,08 % статутного капіталу емітента; протягом останніх п’яти років обіймала посаду голови Правління Товариства; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.
24.03.2022 р. Припинено повноваження Член Правління Чеботарьов Роман Іванович    
Зміст інформації:
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів АТ «Кохавинська паперова фабрика» від 24 березня 2022 року ( Протокол № 30 від 24.03.2022 р.) посадова особа член Правління Чеботарьов Роман Іванович обрана на посаду 24.03.2022 р. строком на 5 років; акціями Товариства не володіє; протягом останніх п’яти років обіймала посаду фінансового директора Товариства; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.
24.03.2022 р. Припинено повноваження Член Правління Костур Орест Миколайович    
Зміст інформації:
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів АТ «Кохавинська паперова фабрика» від 24 березня 2022 року ( Протокол № 30 від 24.04.2022 р.) посадова особа член Правління Костур Орест Миколайович обрана на посаду 24.03.2022 р. строком на 5 років; акціями Товариства не володіє; протягом останніх п’яти років обіймала посаду начальника відділу збуту Товариства; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.
24.03.2022 р. Припинено повноваження Член Правління Медвідь Тарас Орестович    
Зміст інформації:
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів АТ «Кохавинська паперова фабрика» від 24 березня 2022 року ( Протокол № 30 від 24.03.2022 р.) посадова особа член Правління Медвідь Тарас Орестович обрана на посаду 24.03.2022 р. строком на 5 років; акціями Товариства не володіє; до 01.03.2020 р. особа обіймала посаду начальника паперового виробництва Товариства, а з 02.03.2020 р. обіймає посаду технічного керівника Товариства; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.
24.03.2022 р. Припинено повноваження Член Правління Лесюк Іванна Михайлівна    
Зміст інформації:
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів АТ «Кохавинська паперова фабрика» від 24 березня 2022 року ( Протокол № 30 від 24.03.2022 р.) посадова особа член Правління Лесюк Іванна Михайлівна обрана на посаду 24.03.2022 р. строком на 5 років; до 01.02.2019 рокі особа обіймала посаду економіста Товариства, а з 02.02.2019 р. обіймає посаду головного бухгалтера Товариства; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.