Інформаційне оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Кохавинська паперова фабрика»

«Затверджено»
рішенням наглядової ради
АТ «Кохавинська паперова фабрика»
26 червня 2024 року
(Протокол № 66)

Інформаційне оголошення
про проведення конкурсу з відбору
суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Кохавинська паперова фабрика»

У відповідності до:

  • Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
  • Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
  • Порядку проведення відкритого конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Кохавинська паперова фабрика»;

АТ «Кохавинська паперова фабрика» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), станом на 31.12.2024, 31.12.2025, 31.12.2026 та за роки, що закінчуються зазначеними датами.

Реквізити Замовника: (найменування, поштова адреса, телефон, адреса електронної пошти):
АТ «Кохавинська паперова фабрика»
Юридична адреса: Львівська область, Стрийський район, смт. Гніздичів, вул. Коновальця, 6
Поштова адреса: 81740, Львівська область, Стрийський район, смт. Гніздичів, вул. Коновальця, 6
Тел.: 0323948277
Адреса електронної пошти: info@kpf.ua (для надсилання конкурсних пропозицій)
Строк (дата та час) подання конкурсних пропозицій:
05 липня 2024 року 00.00 год. – 18 липня 2024 року 15 год. 00 хв

Дата, час і місце розкриття конкурсних пропозицій:
18 липня 2024 року 16 год. 00 хв.

Відомості про предмет та об’єм перевірки:
Обов’язковий аудит фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) станом на 31.12.2024, 31.12.2025, 31.12.2026 та за роки, що закінчуються зазначеними датами.

Кінцевий термін формування аудиторського звіту: 20 березня 2025 року (аудит ФЗ за 2024), 20 березня 2026 року (аудит ФЗ за 2025), 20 березня 2027 року (аудит ФЗ за 2026).

Порядок безкоштовного надання тендерної документації:
Конкурсна документація в електронній формі безкоштовно надається Наглядовою радою Претенденту, який відповідає вимогам Порядку проведення відкритого конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Замовника, опублікованого на сайті та виявив бажання взяти участь у конкурсі на його прохання, надіслане на адресу електронної пошти, вказану у цьому повідомленні, до 17 липня 2024 року 12 год. 00 хв.

Порядок подання конкурсних пропозицій претендентами:
Претенденти подають конкурсні пропозиції до кінцевого строку та часу подання конкурсних пропозицій у відповідності до надісланої та отриманої ними Конкурсної документації.

Відомості про місцезнаходження Наглядової ради, контактні телефони, е-пошта:
АТ «Кохавинська паперова фабрика»
Поштова адреса: 81740, Львівська область, Стрийський район, смт. Гніздичів, вул. Коновальця, 6
Тел.: +0323948277
Адреса електронної пошти: info@kpf.ua