Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Розмір дивідендів на одну акцію, грн. Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1. 2 3 4 5
2. 24.03.2022 3 000 000 1,05 з 11.04.2022 р.
до 31.07.2022 р.
Безпосередньо акціонерам

Зміст інформації:
24 березня 2022 року Загальними зборами акціонерів АТ «Кохавинська паперова фабрика»
( Протокол №30 від 24.03.2022 р.) було прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам товариства за підсумками роботи товариства за 2021 рік у розмірі 3 млн. грн.
10 березня 2022 року наглядовою радою АТ «Кохавинська паперова фабрика» було прийнято рішення (Протокол № 57 ) про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 31 березня 2022 року, виплату дивідендів у повному обсязі безпосередньо акціонерам в порядку, передбаченому статутом товариства в строк з 11 квітня 2022 року до 31 липня 2022 року.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова правління Пиріг Роман Васильович